Monthly Archives: March 2021

Cần chuẩn bị thế nào khi muốn học bơi?

Cần chuẩn bị thế nào khi muốn học bơi

Thật ngại khi phải nói với chúng bạn là “tao không biết lội” ‘tao không đi tàu, tao sợ nước”, “tao không thích tắm biển, vì tao không biết bơi”… nhưng là thông cảm được vì nếu bạn không biết bơi, tâm lý sợ những nơi đầy nước thì hoàn toàn có thể hiểu được. […]